PROIECT 2014-2020 - FlyCams
1723
page-template-default,page,page-id-1723,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

PROIECT 2014-2020

S.C. IV S.R.L., cu sediul social in Otopeni, str. Calea Bucurestilor, nr. 224K, Județul Ilfov, România, a finalizat in data de 31.12.2018 proiectul „Investitie in activitatea de productie cinematografica, video, si de televiziune-dezvoltare si competitivitate”, Cod SMIS 103934.

Proiectul a fost finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020: Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; Organism Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia)

Obiectivul general al proiectului l-a constituit cresterea competitivitatii economice a S.C. IV S.R.L., imbunatatirea serviciilor oferite in domeniul activitatilor de productie cinematografica, video si de programe de televiziune. Locul de implementare: Oras Sinaia, Judetul Prahova, Regiunea Sud Muntenia, Romania.

Obiectivele specifice ale proiectului (OS):

  • OS1 – Cresterea CA cu peste 10% in al doilea an de la finalizarea investitiei fata de nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior, 2015, ca urmare a introducerii de noi servicii in cadrul microintreprinderii S.C. IV S.R.L.;
  • OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 5 persoane, fata de media anului 2015, cat si mentinerea unui numar mediu de 6 angajati pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, cu respectarea principiului egalitatii de sanse, prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate;
  • OS3 – Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microintreprinderii prin dezvoltarea activitatii cinematografice, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de imbunantatire a calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea iluminatului in spatiul in care se desfasoara activitatea, precum si prin minimizarea deseurilor generate.

Data de inceput: 11.04.2016. Perioada de implementare a proiectului: 11.04.2016-31.12.2018

Rezultatele proiectului: a constat in achizitionarea unui numar de 15 echipamente si angajarea unui numar de 5 persoane.

Valoarea totala a proiectului a fost de 1.132.839,39 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 761.383,90 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabile din FEDR de 647.176,13 lei si valoarea finantarii nerambursabile din bugetul national de 114.201,59 lei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro Facebook, precum si catre site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.roFacebook.

Suntem o echipa de oameni tineri si creativi, specializati in filmare aeriana, fotografie aeriana, editare foto/video dar si marketing. Realizam filmari aeriene de peste 5 ani atat in Romania cat si in strainatate.